Rada Regionálnej komory zubných lekárov v Trnave Vás pozýva

na „Volebné zhromaždenie delegátov Regionálnej komory zubných lekárov Trnava“,

ktoré sa bude konať dňa 6.9.2019 o 14.00 hod. (piatok)

v Kongresovom centre SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice (Smolenický zámok).

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

 

Svoju účasť/ neúčasť potvrďte najneskôr do 31.8.2019:

e-mailom na sekretariat@rkzltt.sk, alebo SMS 0910 237121.

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Poznámka: Volebného zhromaždenia sa môže zúčastniť každý člen Regionálnej komory Trnava pokiaľ nie sú vyčerpané kapacitné možnosti rokovacej sály.

Účasť novozvolených delegátov zhromaždenia Regionálnej komory Trnava je potrebná.