STRETNUTIE KLUBOV STOMATOLÓGIE 2020 – akcia zrušená

Regionálna komora zubných lekárov Trnava Vám s poľutovaním oznamuje, že vzdelávacia akcia „STRETNUTIE KLUBOV STOMATOLÓGIE 2020″, ktorá sa mala konať dňa 6.3.2020 v Piešťanoch, sa  r u š í  z dôvodu vysokej miery výskytu respiračných ochorení v regióne a zvýšeného rizika nákazy účastníkov a všetkých zúčastnených. Zaplatené poplatky budú účastníkom v najbližších dňoch vrátené späť. Ďakujeme za pochopenie…